DSD Online กรมพัฒน์สุดปัง ยอดทะลุ 2.5 ล้าน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมออนไลน์ดิจิทัล กระแสดี!! ยอดชมทะลุ 2.5 ล้าน ผ่านฝึกแล้วกว่า 6.2 หมื่นคน เพิ่มอีก 5 หลักสูตร ยอดฮิต

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกและเพิ่มช่องทางการฝึกอบรม online สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เปิดกว้างให้แรงงานทุกเพศ ทุกวัยที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกผ่านระบบ online แล้วจำนวน 62,765 คน และมีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกถึง 2,546,380 คน เพื่อตอบรับกระแสความต้องการของแรงงาน จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ พร้อมบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของกรมเพิ่มอีก 5 หลักสูตรเพื่อบริการประชาชน ได้แก่ (1) หลักสูตร Generative AI สำหรับหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2) หลักสูตรเทคนิคการขยายธุรกิจและสร้างรายได้บน Meta แพลตฟอร์ม (3) หลักสูตร e- Commerce และพลเมืองดิจิทัล (4) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI และ (5) หลักสูตร Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากคือ Microsoft Office รองลงมาคือหลักสูตร Basic Cybersecurity และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Aplication ตามลำดับ

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับทักษะดิจิทัลมากขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานหรือดำเนินชีวิตประจำวัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DIDSA) ศูนย์ Training Excellent Center ดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรม www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ฟรี ตามแนวคิด “เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน” และเมื่อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ด้วย จะมีการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาระบบการบริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

“ที่กล่าวมาเป็นเพียงการยกตัวอย่าง ยังมีอีกหลายหลักสูตรให้ฝึกอบรมโดยมีการแบ่งหมวดหมู่ดังนี้ หมวดภาษาต่างประเทศและ Soft Skill หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล หมวดงานช่างและการซ่อมบำรุง หมวดอาชีพอิสระและงานบริการ จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล หรือหากเคยผ่านฝึกอบรมแล้วแต่ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน เพียง Click www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีบุปผา กล่าว

Related posts