พาณิชย์สุโขทัย ! ดูงานการค้าผักผลไม้ @ T & T Supermarket เมืองกัลคารี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

พาณิชย์สุโขทัย ! ดูงานการค้าผักผลไม้ @ T & T Supermarket เมืองกัลคารี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 น.(PM.) (ตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. (AM.) ประเทศไทย) นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมดูงานสถานการณ์การค้าพืชผักผลไม้ ณ T & T Supermarket ตั้งอยู่เลขที่ 999 36 St Ne. เมืองแคลการี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา พบว่า พืชผักผลไม้ส่วนใหญ่นำเข้ามาจำหน่ายจากประเทศจีน ประเทศแถบเอเชียและประเทศแถบอเมริกาใต้เป็นบางส่วน

   

เนื่องจากผู้บริหารซุปเปอร์มาเก็ตดังกล่าวเป็นชาวจีน และมีร้านซุปเปอร์สโตร์ที่จำหน่ายสินค้าและบริการราคาประหยัด ไว้รองรับผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำ-ปานกลางเป็นจำนวนหลากหลายร้านอีกด้วย
เมืองแคลการี่ ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศแคนาดา เนื่องจากรัฐอัลเบอร์ตา มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีนักธุรกิจด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก เดินทางมาศึกษาดูงานและพำนักอาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวเป็นจำนวนมากพอสมควร

               

Related posts