นายก ฯ แบน เขียวแก้ว ! เป็นประธาน ประกวด”ธิดาสุโขทัย” ที่ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

นายก ฯ แบน เขียวแก้ว ! เป็นประธาน ประกวด”ธิดาสุโขทัย” ที่ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

 

 

…วันนี้ที่ 18 มิถุนายน 2567 นายแบน เขีออกยวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน / ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมือง เป็นประธานเปิดการประกวด”ธิดาสุโขทัย” ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สารีนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ต้อนรับ และ นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดการประกวดธิดาสุโขทัยเพื่อการอนุรักษ์สำเนียงภาษาถิ่นสุโขทัย และการนำเสนอของดีในตำบลชมุชนและการรักสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะ ด้วยกัน และเพื่อเป็นการคัดเลือก “ธิดาสุโขทัย” ในระดับอำเภอ โดยมีผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนแต่ละตำบลและเข้ารอบ5 คนและรางวัลมหาชน ซึ่งประกอบไปด้วย

 

– ชนะเลิศ
นางสาวนันทิกานต์ แก้วพลงาม
อบต.บ้านสวน ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศ
นางสาวชมกร ทองมี
อบต.วังทองแดง ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศที่ 1
นางสาวสุภัสสร สุขทม
อบต.ยางซ้าย ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศ ที่ 2
นางสาวเปาวลี มาลารัตน์
อบต.ตาลเตี้ย ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศ ที่3
นางสาวปาริชาติ พลลักษณ์
อบต.ปากพระ ส่งเข้าประกวด

 

และรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งใช้เสียงโหวตเป็นคะแนนจากนักเรียนร่วมโหวตให้คะแนน ซึ่งได้แก่ นางสาวนันท์กานต์ แก้วพลงาม คว้าตำแหน่งธิดาสุโขทัย ในระดับของอำเภอเมืองและตำแหน่งขวัญใจมหาชนไปครอง ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะต้องไปประกวดแข่งในรอบระดับจังหวัดซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป
ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณ นายสังวาลย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรีบนบ้านสวนวิทยาคม และนายประสิทธิ์ สารีนาค รองผู้อำนวยการฯ นางเรณู บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ โรงเรียนบ้านสวนวืทยาคมและคณะครู นักเรียน พร้อมด้วย นายกแบน เขียวแก้ว นายองค์การบริการส่วนตำบลบ้านสวนและรองนายกฯ และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดประกวดธิดาสุโขทัยในครั้งนี้และเพื่อต่อยอดการประกวด”ธิดาสุโขทัย” ในระดับจังหวัด ต่อไป

                     

 

Related posts