พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

 
นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ และกำลังพลสำรอง กองทัพอากาศ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีภายในโรงเรียน ซึ่งสีเดิมมีสภาพเก่าไม่สวยงาม

   

เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและพื้นที่เขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบให้สะอาด เพื่อคืนความสดใสให้กับโรงเรียนและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ รัชกาลที่10 สืบสานรักษาต่อยอด ทหารของพระราชา
unbeatableairforce
กองทัพอากาศ
กองบิน46

   

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts