ศป.ปส.อ.หาดใหญ่ จับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อม กัญชา ยาแก้ไอ บุหรี่เถื่อน รายใหญ่ ยึดของกลางได้จำนวนมาก

ศป.ปส.อ.หาดใหญ่ จับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อม กัญชา ยาแก้ไอ บุหรี่เถื่อน รายใหญ่ ยึดของกลางได้จำนวนมาก

 

 

…………………………………………วันที่ 18 มิ.ย. 67 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่/ผอ.ศป.ปส.อ.หาดใหญ่ นางสาวณัฐกานต์ สายน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้มอบหมายให้นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ปลัดอำเภอ (งานป้องกัน) นายณรงค์กร สุวรรณะ จ่ากองร้อยฯ พร้อมด้วยสมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบร้านวัยรุ่นสี่แยก ถนนคลองเตย-คลองเปล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย พร้อมของกลาง จำนวนหลายรายการ ดังนี้

 

1. ยาแก้ไอ จำนวน 1,050 ขวด
2. น้ำพืชกระท่อม จำนวน 1,447 ขวด
3. ใบพืชกระท่อม จำนวน 33 กก.
4. กัญชา(ช่อดอก) จำนวน 120 กรัม
5. กัญชา (อัดแท่ง) จำนวน 7.5 กก.
6.บุหรี่หลบหนีภาษี
7.รถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิด
8.เงินสดกว่าห้าหมื่นบาท

   

โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า
1.ผลิตครอบครองไว้เพื่อขายหรือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้ รับอนุญาต ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษตามมาตรา 101 แห่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนด อาหาร ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศลำดับที่ 52 (กระท่อม) ฝ่าฝืนมาตรา 6 (8) และมีโทษตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท

   

3. จำหน่ายกัญชา ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนตามมาตรา 46 และ มีโทษ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 โทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4. มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษี ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560
5. ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้ามิได้เสียภาษี ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560
6. ช่วยจำหน่ายฯซึ่งของอันตนพึ่งรู้ว่าเป็นสิ่งของที่มิได้พิธีการทางศุลกากรตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
บันทึกจับกุม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ที่ 4 พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts