“มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME SYNERGY EXPO 2024”

“มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME SYNERGY EXPO 2024”

 

   

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME SYNERGY EXPO 2024” ณ ฮอลล์ 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันจัดขึ้น

   

สำหรับงานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME SYNERGY EXPO 2024 เปรียบเสมือน ‘One-Stop Shopping’ สำหรับ SME ที่ช่วยสร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยองค์ความรู้ด้านต่างๆ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และทำเลการค้าที่คัดสรรแล้วในราคาพิเศษ ตลอดจนการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME คาดว่าตลอดการจัดงาน 5 วัน จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 140 ล้านบาท โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ และมหกรรมดังกล่าวด้วย

         

Related posts