ว่าที่ สว.สายสื่อฯ สายสื่อมวลชนแสดงความยินดีกับ “ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล” นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย( สนพท.)

ว่าที่ สว.สายสื่อฯ สายสื่อมวลชนแสดงความยินดีกับ “ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล” นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย( สนพท.)
………………………………………………………………………………………………………

 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผู้สมัคร ส.ว. เบอร์ 37 จังหวัดสงขลา กลุ่ม 18 สายสื่อสารมวลชน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ และอีกหลายตำแหน่ง ได้มีสามชิกแต่ละกลุ่มในสังกัดดังกล่าวมาแล้ว ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โอกาสที่ได้รับความไว้วางใจด้วยการเลือก เป็นว่าที่สมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กล่าวว่า จะทำหน้าที่ในสภา ตามบทบาท และหน้าที่ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุด ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และผู้อยู่ในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสวัสดิภาพ และสวัสดิการเช่นเดียวกับวิชาอาชีพอื่นๆ “โดยเฉพาะปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตนคลุกคลีพื้นที่มา 20 กว่าปี เพื่อสะท้อนให้รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ ได้รับรู้ในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงการวิชาชีพสื่อมวลชนมา 40 กว่าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

Related posts