รมว. “พิพัฒน์” ส่งแรงงานเพิ่ม 413 คน บินทำงาน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ กาตาร์ ๅ ซาอุดิอาระเบีย

รมว. “พิพัฒน์” ส่งแรงงานเพิ่ม 413 คน บินทำงาน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ กาตาร์ ๅ ซาอุดิอาระเบีย

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทย 413 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโอวาทพร้อมให้กำลังใจแก่แรงงานไทย 413 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ทั่วโลกใน 139 ประเทศ ซึ่งประเทศที่คนไทยไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น รัฐอิสราเอล และมาเลเซียตามลำดับ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศแล้ว 69,199 คน ประมาณการรายได้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับประเทศไทยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย รวม 181,492 ล้านบาท การอบรมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก แรงงานไทยจำเป็นต้องมีความรู้เข้าใจ ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงาน สภาพการจ้าง และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี

รวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือ ทราบสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย ซึ่งในวันนี้มีแรงงานไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 413 คน เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานไต้หวัน จำนวน 383 คน ในตำแหน่งพนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และช่างกึ่งฝีมือ ญี่ปุ่น จำนวน 24 คน ในตำแหน่งพนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ จำนวน 4 คน ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต กาตาร์ จำนวน 1 คน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป และซาอุดิอาระเบีย จำนวน 1 คน ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิว ซึ่งทั้งหมดเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้เน้นย้ำให้แรงงานไทยทุกคนตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา และการพนันทุกชนิด เพื่อมีเงินเก็บออมมาต่อยอดหลังจากเสร็จสิ้นสัญญาจ้าง ที่สำคัญคือเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กลับมาพัฒนาตนเอง บ้านเกิด และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยต่อไป


ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ถึงคนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร Hall 6 – 7 โดยเราได้รวบรวมตำแหน่งงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา จัดเตรียมพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

โดยภาครัฐจัดส่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิสราเอล และรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งบริการไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Related posts