พิษณุโลก เลือกตั้ง นายก อบจ.ภายใน 60 วัน ผอ.กกต.วอน ปชช.จับตาผู้สมัครทำผิดกฎหมาย แจ้งสายตรง 1444 (คลิป)

พิษณุโลก เลือกตั้ง นายก อบจ.ภายใน 60 วัน ผอ.กกต.วอน ปชช.จับตาผู้สมัครทำผิดกฎหมาย แจ้งสายตรง 1444 (คลิป)

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าภายหลังที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ขั้นตอนตามกฎหมาย ปลัด อบจ.พิษณุโลกในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก ในระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแต่ตำแหน่งว่างวันที่ 20 มิถุนายน

ผอ.กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 2562 มาตรา 64 กำหนดการหาเสียงเลือกตั้ง กรณีตำแหน่งว่างอันไม่ใช่เหตุครบวาระหรือครบอายุผู้สมัครเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครจะเป็นผู้สมัครกระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงเวลา 18.00 น. ก่อนถึงวันเลือกตั้ง

“แต่การหาเสียงนั้นจะต้องไม่เป็นการขัดต่อมาตรา 65 ซึ่งห้ามในเรื่องของการหาเสียง มีลักษณะ เช่น มีการจัดทำให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเงินทอง แก่ สมาคม ชุมชนมูลนิธิ การโฆษณาหาเสียงจัดให้มีมหรสพการรื่นเริงต่างๆ การเลี้ยง หรือการจัดเลี้ยงผู้ใด การหลอกลวง บังคับขู่เข็ญโดยใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครคนใด”นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

การเลือกตั้งทุกประเภทมีข้อห้าม หรือ บทบัญญัติตามกฎหมายที่จะลงโทษผู้ที่กระทำความผิดต่างๆเอาไว้ ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้ประสบพบเห็นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่กกตประจำจังหวัดพิษณุโลกโดยตรง หรือแจ้งผ่านสายด่วน กกต 1444 หรือ application ตาสับปะรด สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ นำมาประกอบเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งได้เพื่อให้เกิดความทุจริตและเที่ยงธรรม ขอฝากประชาชนช่วยกันสอดส่องให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts