ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 6

ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 6

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผย ก่อนการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่าในวันนี้ เป็นการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ การแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง และการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วย เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยมี คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ โดยหลังวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เราจะนำตัวเลขที่ทางจังหวัดส่งมา ไปประมวลภาพของแต่ละจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดมีความต้องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นอย่างไร มีจังหวัดใดต้องการขึ้นบ้าง

ส่วนเรื่องการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ เรากำหนดไทม์ไลน์ วันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เพื่อรอการพิจารณาของอนุจังหวัดส่งมาให้กับอนุชุดใหญ่ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

โดยขณะนี้ได้รับข้อมูลจากจังหวัดมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สอบถามความคิดเห็นและยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการไตรภาคี

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับข้อมูลจากจังหวัดทั้งหมดภายใน 31 กรกฎาคมนี้ ซึ่งต้องติดตามว่าแต่ละจังหวัดมีความประสงค์จะให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่

Related posts