ประกันสังคม ร่วม JOB EXPO THAILAND 2024 จัดกิจกรรม SSO MARKET 2024 มุ่งส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 28 – 30 มิ.ย. นี้

ประกันสังคม ร่วม JOB EXPO THAILAND 2024 จัดกิจกรรม SSO MARKET 2024 มุ่งส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 28 – 30 มิ.ย. นี้

 

   

สำนักงานประกันสังคม ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางาน สร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร มีตำแหน่งงานว่างในประเทศกว่า 500,000 อัตรา และต่างประเทศกว่า 100,000 อัตรา โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยปีนี้ประกันสังคมร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ SSO MARKET 2024 มุ่งให้ความรู้ด้านงานประกันสังคม และบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39,40 และจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกันตนมาตรา 40 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

 

   

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง นโยบายกระทรวงแรงงานโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สนับสนุนความต้องการมีงานทำของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปีนี้ สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ กรมการจัดหางาน หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน และบริษัทภาคเอกชน จัดโครงการ SSO MARKET 2024 ร่วมกับ JOB EXPO THAILAND 2024 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้ประกันตนมาตรา 40 พบกับ ร้านขายสินค้ากว่า 229 ร้านค้า ประกอบไปด้วย ร้านขายสินค้าปลีก อุปโภค ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม ให้บริการรับชำระเงินสมทบ และบริการอื่นจากกลุ่มธนาคาร กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น

   

พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี จากกลุ่มโรงพยาบาลศิครินทร์ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมร่วมสนุกกับ LINE OFFICIAL ACCOUNT กิจกรรมสาธิตส่งเสริมอาชีพ เช่น สาธิตเล่นดนตรีจากนักร้องนักดนตรีอิสระ สาธิตการชงกาแฟหรือเครื่องดื่ม การตกแต่งทรงผม การผลิตพวงกุญแจ และการแต่งหน้า อีกทั้ง ภายในงานยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมคอยให้บริการตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้บริการเปลี่ยนสถานพยาบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน พี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 21.00 น. เป็นต้นไป

…………………………………….……………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts