พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ นาย วินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกและคณะ รวม 7 คน

พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ นาย วินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกและคณะ รวม 7 คน

 

ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบปะหารือเรียนเชิญร่วมงานวันรพี และขอความอนุเคราะห์ในการใช้สนามฟุตบอล สนามเปตอง พร้อมทั้งเชิญร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในห้วงวันดังกล่าว

   

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุ

Related posts