…ก้องน้ำแข็ง สามล้อปันสุขสุโขทัย มอบสิ่งของให้กับ กลุ่มเปราะบาง ..

…ก้องน้ำแข็ง สามล้อปันสุขสุโขทัย มอบสิ่งของให้กับ กลุ่มเปราะบาง ..

     

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เคสนี้กลุ่มเปราะบาง.มีเป็นมะเร็งระยะขั้นสุดท้าย.และคนแก่อยู่คนเดียว.แล้วพิการ 3 ราย.มีข้าว 6 ถุง.ไวๆ 3 กล่อง.ไข่ไก่ 3 แผง.น้ำมัน 3 ขวด.น้ำปลา 9 ขวด.ปลากระป๋อง 30 กระป๋อง.ขนมปัง.รายที่1.ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4 .อยู่กัน 7 คนหาเงินคนเดียว.
รายที่2.ผู้สูงอายุ.อยู่คนเดียวฐานะยากจน .
รายที่3.ผู้พิการ 2 คน.อาศัยอยู่ด้วยกัน.3 รายนี้.ตำบลทับผึ้ง.อำเภอศรีสำโรง.จังหวัดสุโขทัย.

         

Related posts