ประกวด”ธิดาสุโขทัย” ปี 67 ที่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (รอบคัดเลือกรระดับอำเภอ)

ประกวด”ธิดาสุโขทัย” ปี 67 ที่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (รอบคัดเลือกรระดับอำเภอ)

…วันนี้ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น นายอำนวย รักฉาย อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อำเภอกงไกรลาศ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวด”ธิดาสุโขทัย” ซึ่งมี นายเฉลิมพล ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กล่าวต้อนรับ และ นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ รองผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดฯ และ นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประกวด”ธิดาสุโขทัย ” เพื่อการอนุรักษ์สำเนียงภาษาถิ่นสุโขทัย และการมีส่วนร่วมความรักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะ และนำของดีในตำบลและอำเภอ ของอำเภอกงไกรลาศเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และการแสดงออกความกล้าความสามารถของนักเรียน ในกระบวนการในการฝึกให้เป็นผู้กล้าในด้านการแสดงออกต่างๆในเชิงบวก
ในการประกวดธิดาสุโขทัยซึ่งมี 5 รางวัล และรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งประกอบด้วย


– ชนะเลิศ
นางสาวอนันตญา คำอ่วม
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวสุชานันท์ มั่นประสงค์
อบต.ไกรนอก ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2
นางสาวชุติมันต์ แก้วบังเกิด
อบต.บ้านกร่าง ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศอันดับที่ 3
นางสาวปรายฟ้า ศรีนวล
อบต.ดงเดือย ส่งเข้าประกวด
– รองชนะเลิศอันดับที่ 4
นางสาวพิมชนก จันทร์เรือง
อบต.ป่าแฝก ส่งเข้าประกวด

 
และรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งได้รับคะแนนโหวตจากนักเรียน ได้แก่ นางสาวปรายฟ้า ศรีนวล อบต.ดงเดือย ส่งเข้าประกวด
ทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และคณะครู อาจารย์ ที่ช่วยฝึกนักเรียนในการเดินประกวดธิดาสุโขทัย ซึ่งประกอบด้วย นางสาวขวัญฤดี ประหยัด
,นางสาววชิรญาณ์ สั่งสอน,
นางสาวพรไพรินทร์ จันมา
และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประกวด “ธิดาสุโขทัย” รอบคัดเลือกในระดับอำเภอของอำเภอกงไกรลาศ ที่โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในครั้งนี้ และเพื่อคัดเลือก ไปประกวด”ธิดาสุโขทัย” ในระดับจังหวัดฯ ต่อไป

 

 

Related posts