ก.แรงงาน ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัดกระทรวงแรงงาน นำผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นกล้าไม้ตามโครงการ 72 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เรือเอกสาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

   

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบกล้าไม้ ซึ่งเป็นต้นรวงผึ้งจากท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตาม”โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล และผมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนไปรับมอบนั้น ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ต่างพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งที่ได้รับมอบจากโครงการดังกล่าว เพื่อนำมาปลูกบริเวณพื้นที่ของกระทรวงแรงงาน

     

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า สำหรับต้นรวงผึ้งนั้น เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ความสูงประมาณ 5 เมตร ทนแดด และชอบขึ้นในที่แล้งหรือค่อนข้างแล้ง ลำต้นแตกกิ่งต่ำ ลักษณะลำต้นเป็นทรงทุ่มมน ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ด้านหน้าใบจะเป็นสีเขียวและหลังใบเป็นสีน้ำตาลนวล ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อสั้นตามชอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉกคล้ายรูปดาวติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้ ไม่มีกลีบดอก ดอกจะบานได้นาน 7 – 10 วัน โดยจะผลิดอกในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จึงเป็นต้นไม้มหามงคลที่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนต่างร่วมใจกันปลูกเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ด้วย

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

Related posts