เลขาธิการ ศอ.บต. และบุคลากร ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เลขาธิการ ศอ.บต. และบุคลากร ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

   

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย พร้อมด้วย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

   
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล จากนั้น พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา นำคณะสงฆ์ 10 รูป ให้ศีล และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์ เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระเถราจารย์ เพื่อประกอบพิธีดับเทียนชัย ในเวลา 10.00 น. พร้อมทั้งการสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นประธานสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และส่งมอบขันสาครให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมทั้งกล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งขันตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากขันสาครใส่คนโท ตามจำนวนที่กำหนด (ปริมาณถึงคอคนโท) แล้วปิดฝา และประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ประเคนภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ จนเสร็จพิธี

     
ต่อมาในเวลาฤกษ์ 12.00 น. บัณฑิตกฤษประชา อุไรรัตน์ หัวหน้าพราหมณ์ ได้นำประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยการเบิกแว่นเทียน ประกอบพิธี วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งต่อให้หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ แล้วส่งให้บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน จนเสร็จพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จะได้อัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประจำรถที่จัดเตรียมไว้ เคลื่อนขบวนไปศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ทั้งนี้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

Related posts