กฟผ. หนุนอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ลำพูน ลุยจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 เสริมแกร่งศูนย์กลางระบบไฟฟ้าภาคเหนือ พร้อมรองรับเศรษฐกิจขยายตัว

กฟผ. หนุนอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ลำพูน ลุยจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 เสริมแกร่งศูนย์กลางระบบไฟฟ้าภาคเหนือ พร้อมรองรับเศรษฐกิจขยายตัว

 

 

นายพิธาน บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมทั้งรองรับ
การเติบโตด้านอุตสาหกรรมใน จ.ลำพูน ตลอดจนเพื่อเตรียมรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ลดความเสี่ยงการเกิดไฟตก ไฟดับในช่วงฤดูร้อน

 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ (kV) และ 230 กิโลโวลต์ (kV) เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อย และอาคารควบคุมมีความปลอดภัยสูง จ่ายไฟฟ้าเชื่อมโยงกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 2 จ.ลำพูน สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 และ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมทอง
จ.เชียงใหม่ รวมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงห้างฉัตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 และ 4 จ.ลำปาง นับเป็นศูนย์กลางระบบไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือ

Related posts