โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และพันธุ์ปลาช่วยเหลือประชาชน โดยภายในบริเวณงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดบูทให้บริการประชาชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่

ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวชี้แจงสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกร ไข่ไก่ เป็นต้น และโครงการที่สำนักงานพาณิชย์กำลังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร เช่น โครงการธงฟ้าราคาประหยัดฯ โครงการบริหารจัดการผลไม้ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้รับทราบ และนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด อาทิเช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯลฯ มาจำหน่ายเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในราคา ที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ 30 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและจำหน่ายหมดในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยมียอดจำหน่ายสินค้า จำนวน 58,660 บาท สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ 24,495 บาท

Related posts