พิษณุโลก จัด 3 X-RAY รร.-ครู-นร. พบเด็กยากจนเตรียมสร้าง”บ้านปันสุข” 10 หลัง ผอ.เขต- ครู ควักเงินสมทบ

พิษณุโลก จัด 3 X-RAY รร.-ครู-นร. พบเด็กยากจนเตรียมสร้าง”บ้านปันสุข” 10 หลัง ผอ.เขต- ครู ควักเงินสมทบ

 


นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 (ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1) กล่าวว่า สพป. พิษณุโลก เขต 1 กำหนดโครงการ 3 X-RAY เพื่อสำรวจปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ดังนี้ 1. X-RAY  โรงเรียน (School) เอ็กซเรย์โรงเรียน ใหญ่ กลางเล็ก เป็นอย่างไร ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพอย่างไร 2.X-RAY ครู (Teacher) เอ็กซเรย์เรื่องวัคซีนเป็นอย่างไร ฉีดวัคซีนครบไหม การเรียนการสอนเป็นอย่างไร โรงเรียนไหนครูขาดครูเกินสอนได้คุณภาพอย่างไร 3.X-RAY นักเรียน (Student) เอ็กซเรย์นักเรียนเป็นรายบุคคล การเรียนเป็นอย่างไร กินข้าวเช้าก่อนมาเรียนไหมอยู่บ้านอยู่กับใคร ครอบครัวสมบูรณ์หรือไม่ อยู่กันกี่คนโรงเรียนต้องตอบได้ มีพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวกี่คนปู่ ย่า ตา ยาย กี่คนพ่อ-แม่ไม่อยู่กี่คน ใครเสี่ยงละเมิดอย่างไรต้องรู้หมด


นายสุรินทร์  กล่าวอีกว่า จนกระทั่งได้เอ็กซเรย์ไปพบบ้านที่แย่จริง จึงทำโครงการ”บ้านปันสุข”จะก่อสร้างบ้านมอบให้เด็กยากจน 10 หลังคาเรือนประมาณหลังละ 100,000 บาท ขณะนี้ระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ครู บริษัท ห้าง ร้าน ได้ประมาณเกือบ 300,000 บาทแล้ว โดยเฉพาะร้านเสาเอก จังหวัดพิษณุโลก ได้ช่วยเหลือวัสดุ ก่อสร้าง ขณะนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ได้รับทราบ บาวครอบครัวอาศัยอยู่กับพื้นดินก็มี ปูเสื่อนอนกับพื้นดิน บางหลังคาเรือนฝามีไม่ครบ งูจะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้


เอ็กซเรย์ไปพบครอบครัวหนึ่ง ที่บ้านปากพิง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลกลูกอยู่ ป.4 แม่ถูกข่มขืน กรณีนี้ไม่มีบ้านอยู่ไปเป็นคนรับใช้ครอบครัวคนทำงานชลประทาน และกำลังจะเกษียณอายุราชการเขาจะไม่มีที่อยู่ โดยจะสร้างบ้านพักให้เขา ขณะนี้กำลังให้โยธาธิการจังหวัดพิษณุโลก ออกแบบหลังละ 100,000 – 150,000 บาท พออยู่ได้มีห้องน้ำมิดชิด ตนได้บริจาค 10,000 บาทพร้อมกับบอกบุญกับครูโดยมีครูบางคนบริจาคเป็น 10,000 บาท เพราะเคยด้อยโอกาสและยากจนมาก่อนพอเล่าให้ใครฟังมีผู้ร่วมบริจาคเข้ามาสมทบอีกด้วย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 กล่าว


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts