อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส” บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่านฝั่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส” บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่านฝั่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส”

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณถนนทางเท้าและริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิษณุโลกสองแคว-สะพานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยและตัดหญ้าตามจุดที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินกิจกรรมในทุกวันพุธทุกสัปดาห์ ซึ่งในสัปดาห์นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบบริเวณโซนที่ 2 (ตั้งแต่โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ-ร้านกาแฟหลง คาเฟ่) เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts