ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และการแข่งขันการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง

 ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และการแข่งขันการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เสริมสร้างสมรรถภาพความเข้มแข็งให้กำลังพล เน้นย้ำต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกรมทหารราบที่ 152 พร้อมทั้งได้นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของกองทัพบก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ในทุกเมื่อ โดยมี พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 และคณะผู้บังคับหน่วย ได้ร่วมเดินทางไกล เพื่อทดสอบขีดความสามารถ ความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดความสามัคคีให้แก่กำลังพล


️ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมรบสำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของทหาร ซึ่งหน่วยทหารจะต้องทำการฝึก และทบทวนความรู้ทางทหาร เพื่อให้เกิดความชำนาญขึ้นภายในหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งถ้าหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ มีความรู้ความสามารถมีความแข็งแกร่ง มีความแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนั้น หมายความว่าหน่วยจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ได้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงขีดความสามารถ และศักยภาพของหน่วย ที่พร้อมจะรองรับภารกิจที่หลากหลาย อีกทั้งภัยคามทุกมิติ ในปัจจุบันภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติการตรวจสภาพความพร้อมสำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเตือนหน่วยให้มีการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยตนเอง และเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายของกองทัพบก ตลอดจนเพื่อให้ ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลมีความคุ้นเคยในเรื่องการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ พลตรี เฉลิมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกำลังพล เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครอบครัวกำลังพล และผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/30 มิ.ย.65/086-2896806

Related posts