เล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง หนุนท่องเที่ยวมุมมองใหม่ย่านเมืองเก่าสงขลา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดพื้นที่ “นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง” สนับสนุนการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง เป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดพื้นที่นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอิน สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่นิทรรศการฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจุดท่องเที่ยว ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นการเปิดมุมมองใหม่เพื่อการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เมืองเก่าไปพร้อมกัน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเช็คอินบอกเล่าเรื่องราวผ่านช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ ช่วยขยายมิติการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวโดยตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ยังดำเนินอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ระดับประเทศ และนานาชาติ

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำ “นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น” ดังกล่าว นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาที่มีคุณค่าแล้ว ยังเป็นจุด CHECK IN ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองสงขลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงคุณค่าในระดับประเทศและระดับโลกด้วย

ทั้งนี้ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม นับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการสงขลาสู่มรดกโลก และได้จัดกิจกรรมการเปิดพื้นที่นิทรรศการฯ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองสงขลา และร่วม CHECK IN ไว้เป็นที่ระลึก จะช่วยขยายการรับรู้ไปยังสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลา ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าพร้อมที่จะก้าวสู่เมืองมรดกโลกในอนาคต” นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา กล่าวในที่สุด

 

Related posts