พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7


เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ,คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พร้อมทั้งมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการคิด แก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ และจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ห้วงวันที่ 1- 4 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อย่างหาที่สุดมิได้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts