อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกกำจัดวัชพืชบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกกำจัดวัชพืชบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

 


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และนายสนามชัย คำดอนทอง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อบำบัดนำเสียด้านหลังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพลกฤต จิตรบำรุง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำไปสู่ทางน้ำธรรมชาติ ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่าปัจจุบันบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าวมีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และหากไม่ดำเนินการอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ต้องขังด้านสุขภาพ

จึงได้ร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยดำเนินการขุดลอกวัชพืชภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีทั้งหมด 4 บ่อ แบ่งออกเป็น บ่อพักน้ำ-บ่อตกตะกอน-บ่อเติมอากาศ-บ่อผึ่ง และเป็นพื้นที่รับน้ำทิ้งที่ใช้ภายในเรือนจำทั้งหมด เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ำทั้งหมดลงสู่คลองไส้ไก่ ก่อนไหลต่อไปยังพื้นที่รับน้ำจำนวน 100 ไร่ ภายในพื้นที่เรือนจำ โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่จำนวนทั้งสิ้น 2,700 คน โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชภายในบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าวออกทั้งหมด ซึ่งมีความกว้าง 70 เมตร ยาว 90 เมตร ปริมาณพื้นที่ 6,300 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์และตบแต่งให้เรียบร้อย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเปิดเส้นทางน้ำภายในบ่อบำบัดน้ำเสียให้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ผู้ต้องขังสุขภาพที่ดี รวมถึงช่วยพัฒนาระบบบริการสาธารสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts