พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล และนายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัด อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน และนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังพิกุล ผู้ควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านคลองเป็ด ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้กำลังดำเนินงานอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts