ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบบ้านสานฝัน ปันสุข จำนวน 2 หลัง ให้กับนักเรียน ร.ร.ตะดอบวิทยา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบบ้านสานฝัน ปันสุข จำนวน 2 หลัง ให้กับนักเรียน ร.ร.ตะดอบวิทยา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านสานฝัน ปันสุข หลังที่ 1 ให้กับ ด.ช.นพดล แสงสกุล ซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมมุงด้วยผ้าใบกั้น อาศัยอยู่กับตา ยาย และญาติพี่น้องอีกหลายคน พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทุนสนับสนุน เพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียน โดยมี นางวิชุดา ชัยชาญ ผอ.ร.ร.ตะดอบวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนา จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายทองคำ จันทร์โสภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนวพร ทองสมบัติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเศรษฐโชค บุญเสริม ผอ.ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา ประธานกลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และชาวบ้านตะดอบ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

จากนั้น ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 206 หมู่ 1 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อมอบบ้านสานฝัน ปันสุข หลังที่ 2 ให้กับ ด.ญ.ภาวินี มาศวรรณา ซึ่งอาศัยอยู่กับตา

นางวิชุดา ชัยชาญ ผอ.ร.ร.ตะดอบวิทยา กล่าวว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.ตะดอบวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ได้พบปัญหาครอบครัวของนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จำนวน 2 ราย ทาง ร.ร.ตะดอบวิทยา ได้เห็นถึงความลำบากและความเสี่ยงต่อภัยต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางเพศ และปัญหาของยาเสพติด จึงได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ร.ร.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทำให้สามารถสร้างบ้านให้กับนักเรียนได้ จำนวน 2 หลัง คือ หลังที่ 1 สร้างบ้านให้กับ ด.ช.นพดล แสงสกุล โดยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 140,000 บาท รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 180,000 บาท หลังที่ 2 สร้างบ้านให้กับ ด.ญ.ภาวินี มาศวรรณา ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย บริษัทศรีสะเกษสร้างบ้าน จำนวน 80,000 บาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท นางวิชุดา ชัยชาญ ผอ.ร.ร.ตะดอบวิทยา และผู้มีจิตรศรัทธา จำนวน 55,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 140,000 บาท รวมเป็นเงินในการสร้างบ้านทั้ง 2 หลัง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 320,000 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียน ร.ร.ตะดอบวิทยา ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า บ้านสานฝัน ปันสุข ที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ตะดอบวิทยา ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ต้องขอขอบคุณแทนเจ้าของบ้าน และครอบครัว ที่ทุกฝ่ายได้ให้การสนับสนุน และร่วมมือช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านเป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน รวมถึงภาคีพันธมิตรจากหน่วยงานต่าง ๆ เกิดเป็นบ้านแห่งน้ำใจเอื้ออาทรกันอย่างแท้จริง ขอขอบคุณ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางวิชุดา ชัยชาญ ผอ.ร.ร.ตะดอบวิทยา และคณะ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้บริจาคงบประมาณในการสร้างบ้านทุกท่าน ที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านสานฝัน ปันสุข จนสำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts