ผู้ยากไร้ จากโครงการช่วยเหลือของในหลวง เขาร้องขอความเป็นธรรม #ภัยจากแอฟกู้เงินออนไลน์

ผู้ยากไร้ จากโครงการช่วยเหลือของในหลวง เขาร้องขอความเป็นธรรม #ภัยจากแอฟกู้เงินออนไลน์

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องทำงานสถิติจังหวัดสุโขทัย มีประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือ จากกรณีถูกแอฟเงินกู้นอกระบบ หลอกให้กู้เงิน ข่มขู่และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ทำให้เกิดความเสียหาย

โดยผู้เสียหาย มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าโหล เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว บุตรพิการทางสมอง
(ผู้เสียหายรายนี้เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของในหลวง เป็นผู้ยากไร้ หน่วยทหารเคยให้การช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัยให้ ในปี ๒๕๕๘ )ประกอบกับในช่วงนี้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองทำให้เกิดความเครียด และรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จึงหันไปกู้เงินจาก app เงินกู้นอกระบบ เลยถูกแอปเงินกู้นอกระบบขยายวงเงินหนี้นอกระบบมากถึง ๒๐ เท่า (๒๐แอฟพลิเคชั่น)วงเงินความเสียหายหลายหมื่นบาท

ทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่สามารถชำระเงินที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมด ยอดหนี้สูงกว่าจริงหลายสิบเท่า รวมทั้งถูกข่มขู่ทั้งตนเอง ญาติพี่น้องและสังคมรอบด้าน ผู้ที่มีเบอร์โทรศัพท์ถูกโทรไปข่มขู่ทำลายชื่อเสียงมากมาย

ด้วยความเครียดประกอบกับกลัดกลุ้มหมดหนทางได้เห็นในสื่อออนไลน์ เรื่องการให้ความช่วยเหลือกรณีถูก แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากเพจ “สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย” จึงเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ

 

นายไชยพจน์ กัณหาสถิติจังหวัดสุโขทัย จึงได้แนะนำทางออกให้ความช่วยเหลือข้อมูลและแนวทางการสู้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินกู้นอกระบบ พร้อมทั้งให้ลงระบบลงทะเบียนแจ้งความขอความช่วยเหลือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย จากนั้นให้เข้าสู่ระบบแจ้งความออนไลน์ของ บช.สอท.
(ระบบ Call center 1212 และ แจ้งความภัยทางไซเบอร์ 1441)
และ สถิติจังหวัดสุโขทัยได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อได้เข้าสู่การช่วยเหลือด้านอาชีพ และสวัสดิการอื่นๆ แล้ว

ทำให้ บุคคลที่มาขอความช่วยเหลือดังกล่าว ได้รับความพึงพอใจ มีกำลังใจที่จะทำงานเลี้ยงดูครอบครัวสู้ชีวิตต่อไป…

Related posts