ศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้

ศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้

 


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดควายากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร พัฒนาการอำเภอพยุห์ นายสมคิด อุทาธรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ทีมปฎิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการให้กับครัวเรือนผู้ประสบปัญหา TPMAP ในพื้นที่ตำบลพยุห์ และเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จำนวน 7 ครัวเรือน


นายอำเภอพยุห์ กล่าวว่า ตนได้นำคณะไปมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง อำเภอพยุห์ ส่งมอบความห่วงใยให้กับครัวเรือนประเภทที่ต้องสงเคราะห์ จำนวน 7 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ส่งมอบพันธ์ุกล้าไม้ ให้แก่ ครัวเรือนผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่ตำบลพยุห์และเทศบาลตำบลพยุห์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายธราวิทย์ คำหล้า เกษตรอำเภอพยุห์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts