ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาจัดแข่งขันกีฬามวยไทยศึกดาวรุ่ง ว.เทคโนหลวงปู่สรวง เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทย

ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาจัดแข่งขันกีฬามวยไทยศึกดาวรุ่ง ว.เทคโนหลวงปู่สรวง เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามมวยวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย ศึกดาวรุ่ง ว.เทคโนหลวงปู่สรวง ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยขึ้น โดยพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และได้สวมมงคลให้กับนักมวยที่แสดงนาตมวยไทย ซึ่งการแข่งขันชกมวยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อให้นักเรียน นักกีฬามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทย โดยนายอำเภอภูสิงห์ ได้เป็นตัวแทนของชมรมพระเครื่องพระบูชา จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไพรพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง ที่ทำการกำนัน ต.ไพรพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จำนวน 20 เครื่อง จากนั้น เป็นการแสดงนาตมวยไทย และทำการแข่งขันชกมวยจำนวนทั้งสิ้น 32 คู่ ทั้งมวยไทยหญิงและชายการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักมาก มีชาว อ.ภูสิงห์และอำเภอใกล้เคียงมาเข้าชมการแข่งขันจำนวนมาก โดยมี นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ นายสมนึก สังข์ขาว นายก อบต.จานแสนไชย นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนาพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้


จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า ผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องห่างหายจากการจัดการแข่งขันชกมวยไปนานกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งการแข่งขันชกมวยจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกัน อยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษา เล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสีย ต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ทำให้ห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา /////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts