กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจง กรณี “ครูสอนคิวบู๊ชื่อดัง” ถูกล่อลวง จับขังประเทศเพื่อนบ้าน เรียกค่าไถ่ 24 ล้าน

กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจง กรณี “ครูสอนคิวบู๊ชื่อดัง” ถูกล่อลวง จับขังประเทศเพื่อนบ้าน เรียกค่าไถ่ 24 ล้าน

 


ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารข้อมูล จากกรณีญาติครูการแสดงร้องขอความช่วยเหลือว่าถูกกักตัวเรียกค่าไถ่ อยู่ในพื้นที่ชายแดนของชนกลุ่มน้อยประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนเป็นข่าว และข้อมูลเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ (Social Media) ตามที่เผยแพร่ให้ทราบไปแล้ว นั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่า คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้ขอความร่วมมือไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ฝ่ายเมียนมา เพื่อให้ช่วยประสานงานในการติดตามและช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยเป็นการใช้ช่องทางความสัมพันธ์ทางทหารในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด และขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะบูรณาการในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย เป็นที่ตั้ง

คณะทำงานโฆษก กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
11 กรกฎาคม 2565
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts