ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒนำชาวพุทธร่วม 200 คนไปถวายเทียนพรรษา 22 วัดกัมพูชาและเงินสด 12 ล้านเรียล ในวันเข้าพรรษา

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒนำชาวพุทธร่วม 200 คนไปถวายเทียนพรรษา 22 วัดกัมพูชาและเงินสด 12 ล้านเรียล ในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นายบุญชู บุดาห์ อดีตวัฒนธรรม อ.ภูสิงห์ นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง ได้นำคณะพุทธศาสนิกชนจำนวนประมาณ 200 คน เดินทางไปที่วัดบุรีปรียจุม อ.อันลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อนำเอาเทียนพรรษาไปถวายแด่ พระครูพาน สีนาถ เจ้าคณะอำเภออันลองเวงและเจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภออันลองเวง จำนวน 17 วัด

 

พร้อมทั้งมอบเทียนพรรษาจำนวน 5 คู่ให้กับ นายฮอ จิน วีรยุทธ นายอำเภออันลองเวงและคณะเพื่อนำเอาไปถวายวัดที่ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งคณะชาวพุทธที่เดินทางไปในครั้งนี้ ได้ร่วมกันเรี่ยไรเงินไปร่วมสมทบกับเงินที่พระครูโกศลสิกขกิจ ได้บริจาคเงินทำบุญในครั้งนี้ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านเรียลกัมพูชา และเงินไทยอีกกว่า 60,000 บาท ได้เงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท ถวายแด่ พระครูพาน สีนาถ เจ้าคณะอำเภออันลองเวง เพื่อร่วมกันทำบุญพัฒนาวัดแห่งนี้ โดยมี นายฮอ จินวีระยุทธ นายอำเภออันลองเวง พร้อมด้วย นายซับ เยือน ประธานช่องสะงำ นาง ณ กมล รองนายอำเภออันลองเวง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการของ อ.อันลองเวง และประชาชนชาว อ.อัลลองเวง มาถวายการต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้นำพุทธศาสนิกชนนำเทียนพรรษามาถวายที่วัดอำเภออันลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน วันอาสาฬหบูชานี้ มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในการเข้าพรรษา 3 เดือน ก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรม ญาติโยมก็ทำบุญใส่บาตรรักษาศิลป์ ชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ ส่วนพระสงฆ์ก็จะเข้าพรรษา เทียนที่ถวายนี้พระสงฆ์ก็จะได้นำมาจุดเพื่อประกอบในการทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตลอดพรรษา ซึ่งอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาก็จะทำให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดและทำให้มีสุขภาพดีเจริญรุ่งเรืองและเข้าถึงธรรมะ

 

ซึ่งวันนี้ได้ถวายเทียนพรรษาจำนวน 17 วัดและได้มอบให้ นายฮอ จิน วีระยุทธ นายอำเภออันลองเวง ได้นำเอาเทียนพรรษา จำนวน 5 คู่ ไปมอบให้กับทางวัดที่ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจัยที่ได้ร่วมทำบุญวันนี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 12,000,000 เรียลกัมพูชา หรือประมาณ 200,000 บาท ถวายเจ้าคณะอำเภออันลองเวง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ชาติไทย-กัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่า ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชานับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนั่นเอง/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts