พิษณุโลก พิธีปิดกีฬาประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 

พิษณุโลก พิธีปิดกีฬาประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 

วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 มีนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจเร ภู่ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายชินนะ คชนิล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนองมะคัง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับกีฬาประเพณีวันเข้าพรรษา โรงเรียนวัดหนองมะคัง ประจำปี 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2565 มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภทคือ การแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอล จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมในการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬา อีกทั้งเป็นการใช้กีฬาช่วยพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts