พิษณุโลก นิทรรศการนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ

พิษณุโลก นิทรรศการนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล มอบหมายให้ตัวแทนทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ นำเสนอผลงานและนวัตกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้านต่างๆ รวม 21 บูธ

เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2565 รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากท่านรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ และพาชมบูธนิทรรศการต่างๆในงานครั้งนี้ด้วย

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts