พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ส่งมอบถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ส่งมอบถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณ อภิชญา บุญญะพาศ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ เป็นประธานในพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด ในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts