#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีการอบรม สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) และบรรยายเรื่อง ภัยและการรับมือมิจฉาชีพทางออนไลน์

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีการอบรม สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) และบรรยายเรื่อง ภัยและการรับมือมิจฉาชีพทางออนไลน์

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) โดย พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.สุโขทัย เป็นผู้รายงานการดำเนินการ มี เจ้าอาวาสวัดบ้านนา, ผู้แทนตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย, ป้องกันจังหวัดสุโขทัย, และสถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธี

นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีและบรรยายภัยและการรับมือมิจฉาชีพทางออนไลน์…

 

Related posts