โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทสม. พัฒนาสวนสมเด็จย่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทสม. พัฒนาสวนสมเด็จย่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 26 ก.ค. 2565 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 ฯ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง และ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (สทม) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการ “ปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 3 ณ สวนสมเด็จย่า จ.ระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จย่ารักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัน มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก


กิจกรรมในครั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ได้ร่วมสนับสนุนและนำพนักงานร่วมกิจกิจกรรมพัฒนาสวนป่าดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

Related posts