พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย และสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย และสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส่วนกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย และสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศรี ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 33 พิษณุโลก ดร. เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ


ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย อีกทั้งมีเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสื่อสารในหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก), เทศบาลนครพิษณุโลก และ ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร โดย
เริ่มโครงการบริเวณถนนเอกาทศรถ ตั้งแต่แยกประตูผี ถึง แยก บ้านแขก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 1 กิโลเมตร และจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงใหม้เป็นลำดับต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts