พิษณุโลก การประชุมติดตามนโยบายการจัดการศึกษา

พิษณุโลก การประชุมติดตามนโยบายการจัดการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมนิทรรศการทักษะอาชีพของสถานศึกษา ในการประชุมติดตามนโยบายการจัดการศึกษา การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts