พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.09 น. กองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์จัดพิธีทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคี โดยได้รับเกียรติจากท่านจิตรกร พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6 และท่านวรรณา พัฒนาศิริ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกับ นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย นางสมสมัย เขาเหิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย/ประธานชมรมเงินทองไทยศรีสัชนาลัย 800 ปี

และสมาชิกชมรมฯ นายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายกสมาคมการค้าเกษตรเชิงท่องเที่ยววิถีสุโขทัย นางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมถึงผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมียอดผ้าป่าทั้งสิ้น จำนวน 395,584.08 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสตางค์)

Related posts