ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ อ.ภูสิงห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ อ.ภูสิงห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 3 บ้านจำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่นายเมาะ ผลาผล ราษฎรบ้านจำปานวง โดยมีจ่าเอก สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลดงรัก อ.ภูสิงห์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจนของอำเภอภูสิงห์ต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอภูสิงห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และเพื่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้หมาะสมและปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชน”ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้นต่อไป

จ่าเอก สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งการสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณจากเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธาและพี่น้องชาวตำบลดงรัก จำนวน 50,000 บาท และได้มอบให้แก่นายเมาะ ผลาผล บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษน

Related posts