ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่นำสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย ณ บริเวณลานจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยจัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัยดังกล่าวข้างต้น

 

Related posts