พิษณุโลก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมงานบริการประชาชนที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมงานบริการประชาชนที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก

 


วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 16.40 น. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นางรุ่งรัตนา บุญ –หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 และ นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)   เข้าตรวจเยี่ยมงานบริการประชาชน ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ชั้น G นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) ด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ


นายอาทิตย์ ดีมี  หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี 2551 โดยปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 300 ราย  สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของไทย โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2565 มียอดผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 5,098 คน ทางสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สามารถที่จะรองรับประชาชนได้เต็มที่ เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ไม่มีพักกลางวัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค และ เปิดจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดความกังวลจากสถานการณ์โควิค -19 และในเร็วๆนี้จะมีบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts