พาณิชย์โขทัยให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดต้องชมริมยม 2437

พาณิชย์โขทัยให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดต้องชมริมยม 2437

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี นางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกัญจิรา เคียงคู่ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและนางคนึง เนื่องสนธิ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ไปให้กำลังใจและอุดหนุนผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมยม ๒๔๓๗ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็น 1 ใน 239 แห่ง ทั่วประเทศของตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 16.00 – 20.00 น.

 

Related posts