พิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเชิญชวนเช็คอินตลาด 100 ปี บ้านใหม่

พิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเชิญชวนเช็คอินตลาด 100 ปี บ้านใหม่


วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17:00 น. ณ ตลาดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด 100 ปี บ้านใหม่ พร้อมด้วย นางทองหล่อ สวัสดิเทพ (ภริยา) นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอำเภอ นายพิษณุพงษ์ เกียรติดำรงค์กุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ กล่าวรายงาน และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีประชาชน เข้าร่วมงาน


“งานตลาด 100 ปี บ้านใหม่” ในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ชุมชนในเขตเทศบาล และพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก แต่เดิมตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง ตามวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านใหม่ ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำน่าน และมีเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ มีสถานีรถไฟบ้านใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้คนสัญจรไปมามากมาย และ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานตลาด 100 ปี บ้านใหม่ ขึ้นเพื่อ


1. กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีพื้นที่สืบสานวัฒนธรรมโดยการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของท้องถิ่นคนบ้านใหม่
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่
โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมการแสดงบนเวที
2.กิจกรรมการสาธิตทำขนมและอาหารไทย
3.กิจกรรมรำวงย้อนยุค
4.กิจกรรมการรำกลองยาว
5.การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts