เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมข้าราชการ และ บุคลากร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมมอบนโยบายดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมข้าราชการ และ บุคลากร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมมอบนโยบายดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้

วันนี้ (5 กันยายน 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 08.00 น. บริเวณสนามหน้าเสาธง ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ศอ.บต. ตอนหนึ่งว่า ศอ.บต. มีภารกิจงานสำคัญในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยในวันที่ 19 กันยายน จะมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ซึ่งจะลงพื้นที่สัญจร ณ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยจะมีการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม จากนั้น ในวันที่ 20-21 กันยายน 2565 จะมีพิธีต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ในส่วนห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ซึ่งการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกิจสำคัญของ ศอ.บต. ในการดูแลกระดุมเม็ดแรกให้มีคุณภาพ เป็นเด็กที่ไม่เชิงพิการแต่มีภาวะเสี่ยงหากไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการลงพื้นที่พบปะเด็กและเดินทางเยี่ยมเยียนผู้ปกครองที่บ้าน ส่วนใหญ่พบว่า ผู้ปกครองไม่มีอาชีพที่มั่นคง และมีปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ในช่วงประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ 6 นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมาจากการออกจากกการศึกษาคือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องช่วยกันดูแลประชาชนตั้งแรกเกิด

นอกจากนี้ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ศอ.บต. ที่ผ่านมา มีโอกาสต้อนรับ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกด้วย

Related posts