ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ และขาดแคลนที่พักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ และขาดแคลนที่พักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางเป็นประธานพิธีมอบบ้านในโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ และขาดแคลนที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ดำเนินงานตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ในพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 1 หลัง ได้แก่ บ้านของนางน้อย ศุภเวช หรือป้าน้อย อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้า มีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากหลังคาและผนังบ้านมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เมื่อฝนตกลงมาไม่สามารถกันน้ำฝนได้ ดังนั้นหน่วยจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างและซ่อมแชมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน เพื่อเป็นการเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้ใช้งบประมาณของหน่วยจำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับส่งมอบบ้านดังกล่าว เป็นผู้ยากไร้จริง เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเสมอมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จึงได้พิจารณาคัดเลือกบ้าน ของนางน้อย ศุภเวช ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ และมีฐานะยากจน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ให้เป็นบ้านที่หน่วยเข้าดำเนินการโครงการฯ


โดยมี พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 , นายอำเภอรือเสาะ ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำตำบล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางต่อไปยัง บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 8 ตำบล ดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้กับนางสาวรัศมีนี ยูโช๊ะ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยมีพันเอก ศุภชัย สงสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาจากมิติของสถานการณ์ความไม่สงบและมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นพี่น้องประชาชนครอบครัวไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 13 หลัง ที่ผ่านมาได้ส่งมอบบ้านแล้ว จำนวน 11 หลัง และอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 หลัง

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ซึ่งหากพื้นที่ใดมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาประชาธิปไตยตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี “ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาส”

Related posts