พิษณุโลก โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน จำนวน 77 แปลง

พิษณุโลก โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน จำนวน 77 แปลง

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ หอประชุมสำนักงานสวนป่าเขานกระยาง อำเภอวังทอง
นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิจิตร-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ลพบุรี-สระบุรี-นครสวรรค์


โดยมีนางสุพัตรา ไวฉลาด ผอ.ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดพิจิตร-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ลพบุรี-สระบุรี-นครสวรรค์ นายธเนตร์ คงแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง นายวิเชียร ศรทรง หัวหน้าสำนักงานสวนป่าเขากระยาง นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล นายกอบต.แก่งโสภา นางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา ร่วมเป็นเกียรติมอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 77 แปลง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts