พ.ต.อ.ทวีฯร่วม สวดมนต์และถวายผ้าอาบน้ำฝน เข้าพรรษา

พ.ต.อ.ทวีฯร่วม สวดมนต์และถวายผ้าอาบน้ำฝน เข้าพรรษา


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.พรรคประชาชาติและเลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคณะ ร่วมสวดมนต์ เข้าพรรษาพร้อม ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตามประเพณีปฏิบัติสืบกันมาในวันเข้าพรรษา ของพี่น้องชาวพุทธ และ พบปะชาวบ้าน ณ วัดมะเดื่อทอง (กะโผะ) ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ก่อนพบปะ แกนนำพรรคประชาชาติ ในพื้นที่


พ.ต.อ.ทวีฯ กล่าวว่า ทราบว่าได่มีการสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจะหาได่ยากในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะ ในศาสนาพุทธ ของเรา ใจเป็นนายก่ายเป็นบ่าว การสวดมนต์คือการพัฒนายกระดับจิตใจ
โคกโพธิ์ เป็นพื้นที่หนึ่งที่พี่น้องพุทธอาศัยอยู่อย่างหน้าแน่น เป็นพื้นที่ทีมีความร่มเย็น มีศาสนามีหลักธีมเป็นที่ค้ำจูน และวัดแห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของความสามัคคี สถานที่ทีพวกเราจะได้ยึดเหนี่ยวกันโดยเฉพาะวัดในสามจังหวัดจะเป็นวัดที่อยู่มานานส่วนใหญ่จะเชื่อมโย้งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาก็จะเป็นที่รวมของความสามัคคี

 

Related posts