!!! พรรคเสรีรวมไทย ! รวมพลัง กลุ่มออนไลน์ ” ! “นายกฤษณพงศ์ สอนน้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้ประสานงานพรรคฯ ของภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมออนไลน์ …

!!! พรรคเสรีรวมไทย ! รวมพลัง กลุ่มออนไลน์ ” ! “นายกฤษณพงศ์ สอนน้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้ประสานงานพรรคฯ ของภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมออนไลน์ …

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. นายกฤษณพงศ์ น้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดการประชุมกลุ่ม เพื่อระดมแนวคิดสร้างสรรค์ ในการเลือกตั้งปี2566 ที่จะมาถึง ซึ่ง ในการจัดให้มีการประชุมแบบพบปะทางกลุ่มฯออนไลน์ นี้เกิดขึ้นมาเนื่องจาก นางสาวทัศนา บัวคำ (ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.สุโขทัย) ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน คนที่5 ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ นายทวิน แป้นจันทร์ (ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.กำแพงเพชร) ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน คนที่ 3 ของ ส.ส.เพชร เอกกำลังกูล พรรคเสรีรวมไทย

ได้ร่วมปรึกษา ให้ นายกฤษพงค์ สอนน้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.เพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานทางพรรคฯ และนำปัญหาของแต่ละเขต ในแต่ละพื้นที่นำเสนอให้ทางพรรคฯได้รับทราบ เพื่อ เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน ทางยุทธศาสตร์ ในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566 ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางการเมืองที่จะได้รับคะแนนมากทึ่สุดและมีชัยชนะให้กับทางพรรค และเทคนิคการหาเสียง และได้จัดให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ฯแต่ละเขตได้พูดคุย คนละ10 นาที ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสรุปในทิศทางเดียวกันดังนี้


1.ว่าที่ผู้สมัคร ทุกเขต ต้องชู พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นแบบอย่าง ในการหาเสียงเพื่อทำคะแนนให้พรรคได้คะแนนมากที่สุด
2. นโยบาย ของพรรคฯ ให้เด่นชัด ที่จะทำให้ประชาชน ชื่นชอบและเห็นดี เพื่อที่ประชาชนจะได้เทคะแนนให้เต็มที่
3.ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ทางพรรคฯ วางแนวให้ว่าที่ผู้สมัครฯได้ไปติดตั้งหรือสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีว่าทึ่ผู้สมัคร ส.ส.เขตฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย


1. นายกฤษณพงศ์ สอนน้อย
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.เพชรบูรณ์


2.นายทวิน แป้นจันทร์
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.กำแพงเพชร


3.นางสาวทัศนา บัวคำ
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.สุโขทัย


4. พ.ต.ท. มณฑล เหมพิจิตร
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จ.นครสวรรค์


5.นายสนอง คำเพราะ
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.เพชรบูรณ์


6.พ.ต.อ.มาโนช ปิ่นทอง
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.กำแพงเพชร


7.พ.ต.ท.ทวีวัช ปิติปภาดา
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.กำแพงเพชร


8. นางฐานิตา ปิติปภาดา
ผู้ช่วยหาเสียงฯ เขต 1 จ.กำแพงเพชร


9. ทนายศรีทอง ศรีธิทอง
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.ตาก


10.ร.ต.อ.สรวิศ เฟื่องมณี
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต4 จ.สุโขทัย(กรณีเขตเพิ่ม)

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่2 และจะมีการพบปะการประชุมแบบกลุ่มออนไลน์ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต ฯภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม ทางกลุ่มไลน์ ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 น

## นางสาวทัศนา บัวคำ / ภาพ/ข่าว

Related posts