ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง มอบรองเท้าและเก้าอี้สุขใจด้านครอบครัวผู้พิการขอบคุณ ศอ.บต. ที่ดูแลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง มอบรองเท้าและเก้าอี้สุขใจด้านครอบครัวผู้พิการขอบคุณ ศอ.บต. ที่ดูแลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


วันนี้ (12 กันยายน 2565) ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดให้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้และส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ตามโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ ‘เก้าอี้สุขใจ’ เพื่อให้เด็กพิการสามารถฝึกทรงตัว นั่ง และมอบ ‘รองเท้าสั่งตัด’ เพื่อปรับรูปเท้าของเด็กแต่ละคนให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้การได้ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


ในการนี้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการ ว่า ศอ.บต. ดูแลเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ที่ไม่สามารถนั่ง ยืน เดิน และช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สำหรับรองเท้าสั่งตัดตามโครงการนั้น เป็นรองเท้าพิเศษที่มีแค่ข้างเดียวและคู่เดียวในโลก เนื่องจากผ่านการวัดรูปแบบเท้าและการทิ้งน้ำหนักของเท้าแต่ละข้าง ซึ่งจะมีลักษณะต่างกัน แม้มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เรามีเป้าหมายที่สูงกว่า คือ พัฒนาการและชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ ผู้พิการ สำหรับกิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. ดำเนินการขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาให้เด็กพิการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม


ด้านผู้ปกครองของเด็กพิการ ได้กล่าวความรู้สึกในครั้งนี้ด้วยว่า วันนี้นักเรียนได้ใส่รองเท้าเป็นครั้งแรก ทำให้มีใบหน้ายิ้มแย้ม พยายามเดินและกระโดด คนเป็นแม่รู้สึกตื้นตันใจ เพราะทุกวันนี้เป็นห่วงว่า วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหากไม่มีคนดูแล จึงหวังให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ เพราะยิ่งนับวันเขายิ่งโต เราก็ยิ่งกังวล ขอบคุณ ศอ.บต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับเด็กพิการในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการสนองแนวพระราชดำริฯ


“เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 มีเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด รวมจำนวน 166 ราย (เด็กพิการบางราย มีความจำเป็นได้รับอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่า 1 อย่าง) แบ่งเป็นเด็กพิการที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยความพิการจำนวน 3 รายการ ได้แก่ รองเท้าสั่งตัด จำนวน 108 ราย เก้าอี้สุขใจ จำนวน 82 ราย และอุปกรณ์ช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เช่น รถนั่งคนพิการ สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรง รถนั่งคนพิการแบบปรับเอนนอนและเอียงได้ จำนวน 55 ราย โดยเริ่มทยอยจัดส่งไปแล้วใน 4 จังหวัดชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
…………………………………………………………………………………………..

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / กสพ.
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Related posts